Perlestaff

Dim. Varetekst På lager Ikke lagerført
       
14 x   95 perlestaffpanel furu   x
14 x 120 perlestaffpanel furu x  
14 x 145 perlestaffpanel furu   x
       
12 x   95 perlestaffpanel gran   x
14 x 120 perlestaffpanel gran   x
14 x 145 perlestaffpanel gran   x