Spesialprodukt

Der andre ser avgrensninger, ser vi muligheter!

Etter 35 år med høvelproduksjon har vi opparbeidet oss betydelig erfaring og et stort utvalg av verktøy for å kunne tilby ønskede profiler.

Vi produsere jevnlig nytt verktøy for å kunne levere spesielle produkt til våre kunder.