Overflatebehandling

Med en betydelig økning i byggekostnader i det norske markedet, velger i dag svært mange av våre kunder ferdigbehandlede produkter.

Dette er tids- og kostnadseffektivt for kunden.

At behandlingen er utført under optimale forhold medfører også svært god kvalitet. Ferdig behandlede eksteriør produkter er også en stor fordel i vårt norske klima, da monteringen er uavhengig av vær og årstid.